Terapija Parova

 

Terapija parova je psihološki tretman parova koji su u vezi ili braku. Osnovni cilj terapije parova je pomoć paru da ostvari i unapredi međusobni odnos u braku ili vezi. 

Prvo se možemo pitati šta podrazumeva dobar odnos?

Dobar odnos je onaj u kome partneri postižu veći stepen zadovoljstva (kroz zadovoljavanje svojih želja) nego nezadovoljstva (koje su posledica konflikata, svađa i neslaganja). 

Cilj temeljnog tretmana jeste rad na onim aspektima odnosa koji će ojačati stepen zadovoljstva odnosom kao i rad na otklanjanju onih faktora koji doprinose bračnom nezadovoljstvu ili nezadovljstvu u vezi. U nastavku teksta možete pogledati kome je terapija parova namenjena i kada je najkorisnije početi rad na partnerskom odnosu.

 

Kome je sve namenjena terapija parova?

 

Pre svega važno je naglasiti da terapija parova može biti korisna kod najrazličitijih parova ukoliko osete potrebu za radom i poboljšavanjem odnosa. Terapija parova može korisiti osobama koje tek ulaze u parnerski odnos, osobama koje su dugo zajedno, koje su u braku ali i onima koji su odlučili da svoj parterski odnos okončaju.

 

Evo nekih indikacija za početak terapijskog procesa:

 • Parovi koji su zadovoljni svojim odnosom i žele dodatni zajednički rast i razvoj

 • Parovi koji se nalaze na nekoj velikoj prekretnici i žele podršku tokom procesa promene

 • Parovi koji često imaju konflikte i probleme

 • Parovi koji imaju problema u okviru odnosa sa drugim članovima porodice

 • Parovi koji imaju problema u intimnim odnosima

 • Parovi koji žele da poboljšaju komunikaciju

 • Parovi koji imaju problema sa decom

 • Parovi koji su doneli oduku da se rastanu ili razvedu i žele medijatorsku podršku tokom procesa

 • Parovi kod kojih se jedan partner suočava sa izazovima bolesti i/ili zavisnosti

 • Parovi koji žele da se usaglase oko važnih životnih odluka

 • Parovi koji se suočavaju sa prevarom i ljubomorom

 

Kao što možete videti ova lista razloga za dolazak na partnersku terapiju zaista može biti nepregledna i jedini kriterijum koji ja savetujem pri donošenju ovakve odluke je da oba partnera smatraju da postoji prostor za zajednički rad i da su oba partnera saglasna da ovakav rad započnu. Nakon toga, potrebno je odabrati terapeuta čiji vam rad uliva poverenje i otpočeti proces.

 

Izazovne faze za parove - u kojima je korisno razmišljati o zajedničkoj terapiji

 

Postoje periodi u partnerskom odnosu koji se smatraju prekretnicama, izazovniji su od drugih i tada je češće da se jave problemi u vezi koji se mogu lakše razrešti uz pomoć terapeuta.

 

 • Period samog upoznavanja i odluka ulaska u partnerski odnos

 • Početak zajedničkog života

 • Odluka o potencijalnom (ne) ulasku u brak

 • Promena statusa odnosa

 • Prva godina braka

 • Promene posla i uloga u odnosu

 • Odluka o tome da li žele proširenje porodice

 • Izazovi sa zasnivanjem porodice

 • Odlazak na vantelesnu oplodnju

 • Problemi u trudnoći

 • Spontani pobačaji

 • Rođenje deteta

 • Prva godina nakon rođenja deteta

 • Promene u porodičnoj konfiguraciji

 • Smrt bliskih osoba i članova porodice

 • Period donošenja važnih odluka - o selidbi, školi, zdravstvenih odluka

 • Problemi sa decom, posebno sa adolescentima

 • Faza u kojoj deca napuštaju roditeljski dom i partneri ponovo ostaju sami

 • Odlazak u penziju

 • Zdravstveni izazovi partnera

 • … Sve faze koje sami partneri osete kao izazovne


Svaki terapeut pristupa paru iz ugla edukacija koje je prošao, paradigmi i znanja koja poseduje. Radu sa partnerima pristupam pre svega kao sistemski porodični psihoterapeut, naučen da posmatra sistem i promene kroz koje prolazi, osim toga koristim tehnike dinamske i telesne psihoterapije a kao svoju specifičnost, pravac koji najviše koristim u radu sa parovima, izdvojila bih Emocionalno Fokusiranu Terapiju (EFT).

Emocionalno fokusirana terapija (EFT) je kratkoročan (8-20 sesija) i strukturirani pristup terapiji parova utemeljen je na istraživanju, a fokusira se na negativne komunikacijske obrasce i ljubav kao vezu za vezu. Zasnovan je na polazištu da su emocije ključni faktor odnosa između partnera. EFT terapeut prvo pomaže parovima da prepoznaju svoj negativni komunicijsko - emotivni ciklus, a u sledećoj fazi im pomaže da prepoznaju potrebe i da izraze svoju primarnu emociju. Terapija olakšava partnerima da otkriju i izraze svoje emocionalne potrebe, da preoblikuju sopstveno ponašanje i ostvare dublji i funkcionalniji odnos. 

CENA sesije terapije parova u trajanju od 1h iznosi 50e.

 

Prema vebsajtu posvećenom EFT-u, www.ICEEFT.com, postoji značajan istraživački rad koji ističe efikasnost ovog tretmana. Smatra se jednim od najvažnijih,empirijski validiranih oblika terapije parova. Istraživanja su pokazala da 70-75% parova koji prolaze kroz EFT uspešno prelaze iz nevolje u oporavak, a oko 90% pokazuje značajna poboljšanja. 

Ukoliko želite da se prijavite za terapiju parova Kontaktirajte nas: