Grupne terapije

 

Korišćenje grupe i grupnih procesa u psihoterapijske svrhe postalo je popularno još četrdesetih godina prošlog veka, kada su se prepoznali ogromni potencijali koje ovaj metod nudi. Grupna terapija stoga danas predstavlja jedan od korišćenijih vidova rada sa ljudima, bilo da je u pitanju psihoterapija, grupe podrške, radioničarski ili savetodavni rad, pa i rad u sistemima kakve su organizacije.

Mnogobrojni procesi koje grupa kao medijum ”izvlači” na površinu sasvim sigurno bi ostali neotkriveni da nisu podstaknuti od strane specifičnosti koje grupa kao terapijski metod nudi.

Terapijska grupa je sigurno mesto u kojem svaki pojedinac može iskreno istraživati način svog bivanja u svetu, način na koji učestvuje u različitim socijalnim interakcijama, način na koji odustaje od sebe (“potčinjava se”) ili zanemaruje druge, stvara preteranu ili premalu distancu između sebe i drugih…

Grupna terapija se sastoji od psihoterapeuta koji vodi grupu i unapred dogovorenog broja članova. Na ovaj način ljudi stiču napredak ne samo putem intervencije terapeuta, već i kroz posmatranje drugih članova grupe i primanje povratnih informacije od njih.

 

S obzirom da je usmerena na interakcije među članovima grupe, grupna terapija se preporučuje osobama koje imaju probleme sa socijalnim veštinama poput:

 

 • komunikacija;

 • poverenje;

 • samopouzdanje;

 • stidljivost;

 • usamljenost;

 • upravljanje besom;

 • strah od odbacivanja; 

 • kao i u slučaju gubitaka bliskih osoba…

 

Prednosti grupne terapije u odnosu na individualan rad sa psihoterapeutom:
 
 • POVEĆANJE POVRATNIH INFORMACIJA

Grupna terapija pruža mogućnost da se dobiju povratne informacije od strane ostalih učesnika. Dobijanje različitih perspektiva često pomaže u podsticanju promene na bolje. Podrška stiže od više ljudi koji su svedoci našeg rasta.

 • UČENJE PO MODELU

Videvši kako drugi rukuju sa sličnim problemima, osoba može otkriti čitav niz strategija za suočavanje sa svojim brigama. Ovo je korisno iz razloga što može dati različite uvide i gledišta na to šta i kako izgleda, kako funkcioniše i kada i kakvi su eventualni ishodi uzrokovani određenim vidom ponašanja.

 • NISMO SAMI

Grupe na terapiji se formiraju oko iste teme - problema s kojima se pojedinaci suočavaju. Okupljeni u grupi ga rešavaju u isto vreme na ličnom nivou ali i zajedno sa celom grupom i naravno psihoterapeutom kao vođom celog procesa. Upravo ovaj aspekt pomaže u činjenici da nismo sami i da se ne dešava samo nama. A najbolje će nas razumeti, pored stručnog i edukovanog lica upravo osobe koje proživljavaju slično.

 • UNAPREĐENJE SOCIJALNIH VEŠTINA

Svakodnevnica modernog društva u kojem živimo podrazumeva interakciju sa drugim ljudima, te mnogi nauče da unaprede svoje socijalne veštine upravo na grupnoj terapiji. Ovo je sporedni benefit rada u grupi, jer ova tema nije ciljano fokus grupe. Psihoterapeut pomaže učesnicima da nauče da jasnije i efikasnije komuniciraju jedni sa drugima u okviru grupe - da saslušaju druge i da jasno kažu svoju poruku. Ovo neminovno dovodi do toga da ljudi uče nove socijalne veštine, koje mogu primeniti u svim svojim odnosima sa drugima (privatnim i poslovnim).

 • PRUŽA MOGUĆNOST DA OSVESTIMO SOPSTVENA OSEĆANJA I POTREBE, I DA IH ISPOLJIMO

Kako članovi grupe budu počeli da se osećaju prijatnije, moći će slobodnije da se izražavaju. Psihološka sigurnost u grupi omogućava izražavanje onih osećanja koja su često izazovna i teška da se izraze pred drugima. Kroz rad u grupi bićete ohrabreni da kažete ljudima kakav odnos očekujete od njih, asertivno ćete iskomunicirati vaše potrebe, naučićete da kažete ne, počećete da tražite pomoć kad vam je potrebna... 

 

U grupi će vas verovatno najviše ispuniti ako govorite o svojim osećanjima. Važno je napomenuti da ste vi taj koji određuje koliko će se otvoriti u grupi, nećete biti prisiljeni da kažete najintimnije misli, odnosno ništa gde se ne osećate spremnim da se ogolite pred drugima.

Deljenje ličnih bolnih i osetljivih sadržaja sa drugima uglavnom je teško. S druge strane, otvara mogućnost da se doživi olakšanje, ako se sprovede na pravi način i sa osobama koje mogu da vas razumeju i podrže. U uslovima gde svako deli neke svoje strahove i intime, govori o tome kroz šta prolazi i kako se oseća, shvatamo da nismo sami. I zaista, na takvim mestima se uvek osećamo povezano.

Ukoliko se osećate spremnim da podelite svoja iskustva sa drugima u okviru terapijske grupe i kroz razmenu pronađete podršku za sebe i druge u grupi, to je jedan od načina da se pristupi unapređenju kvaliteta života. Neverovatno je koliko snage i inspiracije može dati podržavajuće okruženje koje i samo traga za podrškom jer, zaista je lakše kada se uspostavi sigurnosna mreža sačinjena od osoba koje teže boljem. 

 

Voditelj programa:

Borjana Vorkapić je diplomirani komunikolog, diplomirani psiholog, master komunikologije, sertifikovani hipnoterapeut, EFT praktičar, psihoterapeut edukant sistemske i intergativne telesne terapije. Završila je brojne dodatne edukacije iz sfere psihoterapije, psihologije, korporativnog koučinga, grupne terapije, terapije parova, keto i lchf ishrane. Radi kao psihoterapeut i predavač u Centru kao i online, sa klijetima iz najrazličitijih krajeva sveta, na srpskom i engleskom jeziku. Drži različite edukacije i seminare iz oblasti mentalog zdravlja, anksioznih poremećaja, rada na sebi, obuke za tehniku emocionalne slobode EFT, kao i cikluse radionica na mnoge druge teme.

 

 

Ukoliko želite da se prijavite za grupnu terapiju prijavite se: